תנאי שימוש

"הבמה" הוא פורטל תרבות ופנאי המופעל על ידי "נאור תקשורת שיווקית בע"מ" ופועל ברשת מאז דצמבר 2000. האתר מעודכן על בסיס יומי ומביא לכם ידיעות חדשותיות בתחום הבידור והתרבות, מאמרי ביקורת ושירותי מידע הקשורים בתחומי התאטרון, מחול, תעשיית המוזיקה לרבות מוזיקה קלאסית ואופרה, פסטיבלים בארץ ופעילות הסינמטקים.

אתר "הבמה" נועד לספק אינפורמציה, לעודד את העשייה התרבותית בישראל ולדווח לכם, הגולשים, על המופעים בארץ.

המידע המוצג באתר זה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים.
לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, אנא פנה לגרם המוסמך לכך.

מנהלי האתר, מקפידים על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט, כמו גם על הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות, ומייחסים לכולן חשיבות רבה. הנהלת האתר מבקשת בזאת מכל משתמש להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, ומודיעה ששמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתריה.

מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים ("לינקים") שימצאו באתר "הבמה" יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר רשאים להסיר מאתר "הבמה" קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. העובדה שתמצא באתר "הבמה" קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של החברה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

ההודעה לזוכים במבצעים השונים תימסר על פי שיקול דעת אתר "הבמה" באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר, טלפון, דואר אלקטרוני. מימושו של קופון זכייה שנשלח בדואר האלקטרוני דורש אישור הזכייה על ידי הגולש על פי תעודה מזהה כהתניה למימושו.

אתר "הבמה" יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את הרישום שלך למבצע ו/או לשלול את זכותך להשתתף במבצע/ים באם הפרת את תנאי תקנון זה ואתה תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי.